IMG_0596
IMG_0597
IMG_0598
IMG_0599
1/4 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Anh chị Đoàn Văn Quít thăm Little Sài Gòn, Cali và đã ghé thăm anh chị Nghĩa Phụng (23-3-2015)