Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/nlsbinhd/public_html/images/phocagallery/2014-8-22-ThayHangThamHocTro

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng viếng Nam Cali được anh chị Nghĩa - Phụng và học trò cũ quanh vùng Little Sài Gòn tiếp đón (2014-8-22)