Theo thông lệ nhằm kéo dài thêm thời gian gần gũi, sau Đại Hội VI, ba mươi Thầy Trò NLS Bình Dương cùng rong chơi 4 ngày trên chiếc du thuyền Carnival hướng về Mễ Tây Cơ.
Mời xem video do Thầy Ngô Hữu Giao đã bỏ công ghi vào dịp này