Kính mời xem Video của ngày Tiền Đại Hội VI - NLSBDHN
 
 
Hy vọng tất cả Quý Thầy Cô và Quý Bạn Đồng Môn thưởng thức và đóng góp ý kiến về địa chỉ  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Xin chân thành cảm ơn.