Mời thưởng thức Tập 3 của Video ngày Đại Hội chính, Đại Hội Kỳ V, NLSBDHN
Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn và Quý Thân Hữu đã đóng góp cho sự thành công của Đại Hội kỳ này.
Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.