Mời quý Thầy Cô và các bạn thưởng thức Tập 1 Video ngày Đại Hội chính, Đại Hội Kỳ V.
Xin đón xem Tập  2 trong những ngày sắp tới.