Như tất cả các học sinh các trường thuộc các tỉnh Miền Nam trong những ngày của tháng tư năm 1975, các lớp 12 của Trường NLS Bình Dương  nói chung và riêng lớp 12 Mục Súc Hai  bù đầu học thi cuối năm của năm học cuối bậc trung hoc, cộng với ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề tình hình chiến cuộc thật khốc liệt, với tin tức hình ảnh thê lương của đồng bào các tỉnh Miền Trung gồng gánh gia đình trong lửa đạn chạy giặc về vùng quốc gia. Các bạn, những người chủ xướng thực hiện Tập San của lớp 12 MS2, vượt lên tất cả những khó khăn, những bận rộn cùng tâm trạng bất an đang đè nặng để thực hiện và cho ra đời Tập San 12 Mục Súc 2 - Hè 75 đúng theo dự định.
 
May mắn Tập San ấy đã được bạn Lư Thanh Sơn nâng niu cất giữ như của báu gần 44 năm qua. Nó không chỉ là kỷ niệm, dấu ấn tuyệt đẹp của thời hoa mộng của riêng anh Sơn và nhóm bạn thực hiện hay của Lớp 12 Mục Súc Hai; đúng hơn, quyển Tập San là kỷ vật chung, thể hiện của sinh hoạt văn hóa của Ngôi Trường thân yêu của chúng ta.
.