Ai làm tháng bảy mưa ngâu,
Ngưu Lang Chức Nữ trên cầu lệ tuôn.
Đôi ta cũng chuyện tình buồn,
Anh nơi chiến tuyến, hậu phương em chờ.
 
Chiến tranh chia cách đôi mình
Anh đi chiến đấu, em về bên con.
Hàng đêm, em nguyện ơn trên,
Mong cho anh được bình yên trở về.
 
Nhưng  rồi binh lửa lan tràn,
Ngày về chẳng thấy bóng chàng nơi đâu?
Ai làm tháng bảy mưa ngâu ,
Khăn tang,... em vấn trên đầu anh ơi!
 
Nhìn con em những ngậm ngùi,
Em giờ goá phụ lệ rơi đẳng lòng.
Anh vì đất nước hy sinh,
Cô đơn chiếc bóng một mình nuôi con.
 
Yêu anh giữ trọn lòng son.
Em đâu quản ngại nuôi con thay chồng.
Nợ nước, anh đã trả xong .
Nhưng nợ vợ chồng, ..lỗi hẹn cùng em.
 
Kiếp này, anh đã ra đi.
Bỏ em ở lại một mình bơ vơ,
Thôi thì hẹn kiếp lai sinh.
Đôi ta gặp lại tình mình trăm năm.
 
Huỳnh Phan