Tiễn em vội vã qua sông.

Mà sao tiếng sóng trong lòng xôn xao.

Trời chiều sắc bóng ngã màu.

Hoàng hôn chợt tắt, mắt ai u sầu                

Đưa người bước vội qua cầu. 

Ta còn nán lại, ngóng trông bóng mờ.

Tình ta chỉ một nước cờ.

Tính sai bước tiến, mất người trong mơ.

Đường chiều gió lạnh thẫn thờ.

Người đi khuất nẽo, bơ vơ một mình.

 

Hai Râu

Thân tặng các bạn "một thời để yêu và để nhớ”