Chiều nay tựa cửa nhìn trời,
Hướng về.. nơi ấy.. có người tôi thương..
Mẹ ơi, cách trở tha phương,
Nửa vòng trái đất, đấy đường chia ly..
Giờ này con nghĩ. "ước gì..,
Có người bên cạnh, con ghì Mẹ yêu,"
Nơi đây thiên hạ dập dìu,
Mua hoa tặng Mẹ,chúc điều vạn an...
Con không có Mẹ cạnh bên..
Nên không dâng tặng Mẹ hiền đóa hoa,
Bài thơ kính Mẹ... làm quà
Tấm lòng con đó, dù xa nghìn trùng,
Với con, tỏa khắp không trung
Mùi hương của Mẹ thơm lừng khắp nơi,
Chân dung Mẹ, in khắp vòm trời,
Xin ơn Thượng Đế, Mẹ sống đời... đợi con...


Thụy Chi
Kỷ niệm Mother's Day... vắng Mẹ
May - 2015