altCUNG kính Tân Xuân, thầy cô nhé,
CHÚC mừng năm mới, SỨC KHOẼ luôn,
TÂN niên vạn sự,hầu trọn vẹn ,
XUÂN về HẠNH PHÚC, rợp khắp nguồn,
CÁC chuyện âu lo, ngừng suy nghĩ..
THẦY vui, cô khoẽ, mãi yêu thương,
CÔ đơn nơi này...vùng xứ lạ...
BẠN HỮU, thầy, cô..luôn vấn vương...
NÔNG LÂM SÚC BÌNH DƯƠNG.. hầu dễ một..
NHÀ NHÀ NĂM MỚI .. VẠN CÁT TƯỜNG..


Thụy Chi
- Xuân 2015
"Mùa Xuân .. Trên đỉnh Bình Yên ," sẽ đến với tất cả các thầy cô và bạn hữu NLSBD