alt
 
Hỏi khó nhau chi hởi bạn hiền!
Bây giờ ta là gả cao niên.
Hoàng hôn buông xuống trời đi ngủ,
Bóng tối trùm lên lẽ tự nhiên.
Gay cấn cuộc cờ không khoan nhượng,
Ngổn ngang xe ngựa quyết tranh tiên.
Thắng thua là chuyện trong gang tấc,
Dẫu có hoàng hôn chẳng lụy phiền.
                                   
NGUYỄN  TĂNG
(Phúc đáp câu hỏi của bạn HTH)