altHay tin Thầy đã đi xa,
Lòng ngậm ngùi thương tiếc lắm Thầy ơi!
Hận vì đường sá xa xôi,
Nên con không thể về thăm viếng Thầy!
Ước gì con hóa thành mây,
Quyện cùng mây khói về mang tang Thầy.
Nhớ “Tam đoạn luận” năm xưa,
Lời Thầy đã dạy suốt đời mang theo.
Là người ai cũng phải chết,
Nhật Tân là người Nhật Tân cũng chết.
Nghẹn ngào không nói nên lời,
Mong Thầy hãy nhận một lời tri ân.
 
Nguyễn Văn Hiền
Mùa Lễ Tạ Ơn
Tháng 10 năm 2014