altThầy thượng hạng (1) túi vàng rủng rỉnh,

 Tuổi về hưu có tiên hầu hạ.

 Sáng cà phê, trưa cơm, chiều phở,

 Đêm năm canh tiên nữ mát (2) sa (3).

 Cỏi trần gian khác gì tiên cảnh,

 Chỉ một điều, thiếu quả đào tiên.

 Mai kia qui cố chốn thiên thai,

 Đào tiên nhấm nháp, thọ ngàn năm ...


 (1) Rất xuất sắc, ưu tú, nằm trên hạng nhất
 (2) Mát: mát mẻ
 (3) Sa: massage: xoa bóp


 HỒ THÀNH HUÂN
 Tháng 09 / 2014