altLận đận lao đao suốt cuộc đời,

Đến ngày ta vượt ngưỡng sáu mươi.

Công danh sự nghiệp cần chi nữa,

Áo ấm cơm no tạm đủ rồi.

Sáng sáng cà phê nhìn thiên hạ,

Chiều chiều chung rượu ngẫm cuộc đời.

Tri âm có bạn Nông Lâm Súc,

Thế sự xoay vần cũng thế thôi!

 
NGUYỄN TĂNG

Xin có lời thăm hỏi sức khỏe các bạn.
Chúc các bạn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Trên đây là tình hình "sức khỏe" của tôi.