alt
 
Âm u một cõi...trời cô tịch,
Lấp lánh sao bơi...NỮA MẢNG ĐỜI,
Vờn theo con nước,Trăng lờ lửng..
Nhặt ánh Nguyệt du..định vá trời??
Ngao du một cõi..Trăng hạ giới..
Có nghĩa gì đâu, chuyện rong chơi??
Nhất dãi vân di , mờ bóng Nguyệt..
Lại tịch cô liêu..CẢ MẢNG ĐỜI

Thụy -Chi - KTGD