alt

Chia tay .... chia tay ....
Lớp mười hai năm cuối,
Vội vã trao nhau quyển vở học trò.
Dòng mực tím-ghi vài kỉ niệm,
Một thuở áo Nâu, chung dưới mái trường.
Nào ai biết được, ngày sau rồi sẽ ra sao...?!
Có còn gặp lại giữa tao với mầy.
Chỉ còn giây phút sum vầy,
Ngoài kia phượng đỏ, một trời nhớ nhung.
Giờ đây trống đã điểm: tùng,
Sao mà chẳng thấy đứa nào đứng lên.
Nhìn sang lũ bạn buồn tênh,
Dân dài, kẹp tóc, nước lưng lưng tròng.
Dặn lòng, mình phải dặn lòng,
Húi cua, tóc ngắn, đừng làm nữ nhi.
Lệ tràn ướt đẫm bờ mi,
Chợt oà tiếng nấc, xua đi nỗi lòng.
Rồi đây có đứa theo chồng,
Có thằng vào lính, có thằng xa xăm ...
Còn đâu cái tuổi trăng rằm,
Còn đâu cái tuổi thì thầm ước mơ.
Mười - hai, năm cuối đợi chờ,
Ai ơi còn nhớ một thời ÁO NÂU ...!?
 
TN 30-6-14
Hai Râu NLS/BD.