alt
Nếu tôi là họa sĩ..
Sẽ vẽ MẸ: CHÂN DUNG..
 
Ngày xưa NGƯỜI con trẻ.
MẸ tôi đẹp lắm cơ..
Nét đẹp tựa trăng mơ..
Cùng nụ cười đôn hậu..
Tuy không là ..người mẫu..
Của thế hệ xa xưa..
Nhưng nói sao cho vừa??
MẸ LÀ NGƯỜI ĐẸP NHẤT..
Trong THẾ GIỚI của tôi..
 
Nếu là Thi-Nhạc sĩ..
Sẽ tạo những vầng thơ..
Ghép Thơ thành DÒNG NHẠC..
Riêng kính tặng MẸ YÊU..
Văn chương vốn đã nhiều ..
Vẫn chưa vừa chữ  "MẸ"
 
Thụy-Chi (KTGD)
Virginia, Morther's day 2014-
NHỚ MẸ THẬT NHIỀU