alt

 
Mây chiều vướng gió chưa về..

Chút tình vay mượn, trăng thề kết duyên..

Tơ hồng, một chuỗi sao đêm..

Tà dương ngái ngủ, gục quên đường trần

Vay chi một mảnh trăng phân

Cho người Viễn Khách, bước chân ngại ngùng...
 
 
Thụy Chi(KTGD)
.