Chiều cuối năm, một mình nơi góc nhỏ,alt
Cà phê nhỏ giọt, khói thuốc lá mơ màng
Nhớ Sài Gòn, bạn cũ, lối thân quen
Da diết quá. chiều cuối năm tĩnh lặng.
Trước ngõ nhà ai ...!? mai vàng rực nở
Bếp lửa hồng-Em rạng rỡ đôi mươi
Nhớ chợ hoa Nguyễn Huệ mới hôm nào
Khung trường Luật, Văn Khoa thời cắp sách
Góc phố nhỏ, Duy Tân- Cường Ðể
Mạc Đỉnh Chi, lối nhỏ đi về
Chiều Xuân mưa ướt tóc thề
Trây-di-Áo trắng, một thời dễ thương

Xa rồi bao nỗi vấn vương

E-Den ngày cũ có còn không em...?
Giờ nầy phố đã lên đèn,
Buâng khuâng chợt nhớ chiều Xuân năm nào.
 
Hai Râu,
Những ngày chớm Xuân năm Giáp Ngọ