Lâu lâu gặp lại bạn bè,
Một xị rượu thuốc thêm vài miếng khô,
Rót ra hai đứa cùng dzô...
Khề khà quên hết còn mầy với tao.
 
Lâu lâu kể chuyện tào lao,
Của thời con nít, lúc còn bắn bi.
Lâu lâu kể chuyện tình si,
Một thời mới lớn mình đi cua mèo.
 
Lâu lâu nghe tiếng ì-xèo,
Thì ra mình đã đi vào cuộc chơi.
Lâu lâu đạn nổ bom rơi,
Bước vào cuộc chiến còn tao với mầy.
 
Lâu lâu họp mặt sum vầy,
Thằng cười, kẻ khóc… đứa còn đứa không!
Thằng về cuối nẻo xa xăm,
Thằng còn ở lại, ly không một mình!
Còn chăng chỉ một bóng hình,
Linh hồn tượng đá “TIẾC THƯƠNG” một thời.

 

TN 03-8-18

Hai Râu - NLSBD