Thầy đi bỏ lại cổng trường
Bỏ con mắt nhỏ nỗi buồn mênh mang.
Thầy đi sao quá vội vàng,
Lá tràm nào rụng xốn xang cõi lòng.
 
Bây giờ Thu đã bước sang
Thầy Cô, bạn cũ còn chăng mấy người.
Dẫu rằng Tử Biệt-Sinh Ly,
Cổng trường nào có tội gì Thầy ơi.
 
Bây giờ Thầy đã đi rồi,
Học trò đứa đứng, đứa ngồi bơ vơ.
Hành lang lớp học xa rời
Thầy đi để lại tiếc thương cõi lòng.
 
Xin ơn trên, nguyện đất trời
Chúc Thầy về cõi Vĩnh Hằng bình yên.
Hương lòng thay chút niềm riêng
Nhớ Thầy, kính viếng từ miền xứ xa.
 
Hai Râu NLSBD