Giờ thực hành nông trại
Anh hiên ngang đi trước
Em vác cuốc theo sau
Anh cày còn em cuốc
Ra dáng vẽ nông dân
Anh cuốc đất lên vồng
Em chạy theo vòng quanh
Anh cuốc nhầm chân em
Cho để dấu trăm năm
Hởi…người tình Canh Nông
Cớ buồn, sao ngồi ngắm
Vết cuốc ngọt dao đâm
Đi vào tận đáy lòng
Đi vào tận con tim
Ôi! người tình Canh Nông.
Thế rồi Hạ lại về
Là cuộc tình chia xa
Anh lên đường nhập ngủ
Theo tiếng gọi non sông
Bỏ cuộc tình sau lưng...
Nhớ hoài câu chuyện cũ
Nhớ chuyện tình Canh Nông.
 
Ngọc Lan
Mục súc khóa 6
Kỷ niệm, Saigon ngày 01/11/2015
Quán vắng chiều mưa