Tình càng già càng say.
Các bạn khóa 2 Canh Nông Trường Trung học Nông Lâm Súc Bình Dương niên khóa 1969 -1972.
Hơn 50 năm gặp lại nhau tình thương quá đổi!
Mùa Thu tháng 8-2022
 
 
 
50 năm tình xưa bạn cũ
Quán Hàn Huyên gặp lại ngỡ trong mơ
Thời gian trôi qua bao vật đổi sao dời
Ai biết được ngày hôm nay gặp lại
Những kỷ niệm thân thương của một thời cắp sách
Đưa ta về vùng ký ức xa xưa
Tay bắt chặt tay, những giọt lệ chảy dài
Cám ơn bạn, cám ơn ai đã cho mình hội ngộ.
 
50 năm mình cứ ngỡ rằng trong mộng
Kỷ niệm xưa của một thuở học trò
Ngồi chung lớp, đứa mộng mơ, đứa nhìn mơ mộng
Thầm ước thầm ta mãi nguyện bên nhau
Tình học trò… thơ tình viết chẳng dám trao
Yêu không dám tỏ… vì tương lai về đâu phía trước.
50 năm sau bây giờ mình gặp lại
Có thể nào…!? Tụi mình làm lại từ đầu được không?

 

Hai Râu NLSBD