Nhận được tin buồn từ hai trang nhà NLSBD, Việt Nam và Hải Ngoại: Thầy Nguyễn Lương Ích đã từ giã gia đình chúng ta về cõi Vĩnh Hằng lúc 3 giờ sáng, ngày 19-10-2020.

Từ miền hải ngoại, em xin gởi nén hương lòng đến kính viếng Thầy, kính viếng một người ANH trong gia đình Liên Đoàn Hướng Đạo Sinh Quang Trung, Lái Thiêu Akela Én Nhộn, Nguyễn Lương Ích.

Vào thập niên 60, Trường Tiểu Học Lái Thiêu không đủ phòng học cho học sinh nên đã thêm một chi nhánh: Tiểu Học Ấp Trưởng. Lúc bấy giờ tôi bị chuyển trường vào học nơi nầy nên biết được Thầy đang dạy tại đây. Thời gian sau tôi biết Thầy được tuyển vào làm phụ tá Giám Học NLSBD và sau nầy là trường LNTW4.

Nhắc đến Thầy Nguyễn Lương Ích, học trò tiểu học chúng tôi đều “rét” vì Thầy rất nghiêm khắc. Học trò đứa nào không chịu học, phá phách được gởi lên gặp Thầy chỉ có nước te tua như cái mền rách. Phụ huynh tại Lái Thiêu ai cũng biết tiếng của Thầy và nếu con mình không chịu vâng lời, không chịu học sẽ gởi cho Thầy Ích dạy bảo.

Năm 69-70 tôi hoạt động cho Hội Chử Thập Đỏ Bình Dương cùng với Nguyễn Kim Quan, CN2/K3 và Lê Hữu Khương, MS1/K6. Vì điều kiện học hành và di chuyển từ Lái Thiêu đến Binh Dương bất tiện nên tôi tham gia vào phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại quê nhà (Liên Đoàn Quang Trung). Tôi được Trưởng Ích chấp nhận. Lúc bấy giờ phong trào Hướng Đạo đang xuống xuống dốc, một số Trưởng phải từ giã vào quân đội như Trưởng Ý, Trưởng Đức… hoặc tạm ngưng sinh hoạt, chỉ còn lại một số em kỳ cựu tiếp tục sinh hoạt như Đinh Văn Minh, MS1/K6, Lê Gia Hiển, MS1/K3 (Đội Trưởng Hổ), Lê Gia Đạt, MS1/K3 (Đội Trưởng Én). Thấy tôi lớn tuổi hơn các em khác, Trưởng Ích giao tôi chức vụ phụ tá Liên Đoàn gầy lại phong trào Hướng Đạo đang trên đà xuống dốc. Rất tiếc tài hèn, sức mọn tôi không hoàn thành được trách nhiệm mà Trưởng Ích tin tưởng.

Dù thời gian tham gia phong trào Hướng Đạo quá ngắn, nhưng cũng cho tôi nhiều kỷ niệm với Akela Én Nhộn, Nguyễn Lương Ích qua những lần dự họp mặp Tại Suối Tiên Thủ Đức (12-1970), họp mặp trại Hướng Đạo Sinh toàn quốc 1974 (lúc nầy tôi đã vào quân đội nhưng còn ham vui), và những lần đưa các em công tác tại trại tỵ nạn Phú Văn, Gò Đậu.

Tôi có hai điều hối tiếc không gặp lại Huynh Trưởng Ích và bạn Lê Gia Đạt khi còn cơ hội, chỉ hay tin khi các Huynh Trưởng ấy đã đi rồi.

Xin mượn nén hương lòng kính viếng đến Người Thầy - Người Anh đã cống hiến cuộc đời mình cho nền giáo dục và phong trào Hướng Đạo tại quê nhà. Thành thật chia buồn đến chị Nguyễn Lương Ích, Nguyễn Thị Phụng Loan Baloo bầy Ấu cùng gia đình. Cầu chúc hương linh Thầy - Anh an bình nơi chốn Vĩnh Hằng.

Hai Râu NLSBD

10-2020

 

*Nguồn ảnh trích từ "Vài hồi ức về phong trào Hướng Đạo ở Lái Thiêu" của Đội Trưởng Sóc Lưu Thanh Bình.