Huy ơi bạn đã đi rồi
Còn người ở lại cõi lòng nát tan
Con xa Cha - Vợ xa Chồng
Bụi đời mấy đứa giờ không có mầy.
 
Lần sau đại hội lần sau
Thằng cày, kẻ cuốc thiếu mầy buồn tênh.
Cuộc đời nhiều nỗi lênh đênh
Mầy đi bỏ lại - Cổng trường ai xây?
Cầu Ngang - Quạt nước còn đây
Tiếng cười, giọng nói của mầy mất tiêu.
 
Không gian tĩnh lặng tịch liêu
Cầm chai bia uống thiếu mầy nhạt tanh.
Thôi thì gởi chút lòng thành
Nén nhang tưởng nhớ kính thăm bạn hiền.
 
 
Hai Râu NLSBD
Thu- Lá vàng rơi rụng - 9/2020