Đâu còn bao lâu nữa,
Năm năm hay mười năm!?!
Chúng mình rồi có lẽ,
Sẽ về chốn xa xăm!!!
Hãy nhìn đời giản dị,
Đừng bận lòng thế nhân.
Không hận thù oán ghét,
Đối nhau trong tình thân.
 
Có nghĩa gì danh lợi,
Chỉ một áng mây trôi.
Đến - rồi đi - rồi đến
Tất cả phù du thôi!
Khi cho nhiều hơn lấy,
Tâm hồn sẽ vơi đi.
Bởi vì khi nằm xuống,
Chẳng mang được những gì!!!
 
Hãy biết rằng sức khỏe,
Là quí nhất trên đời.
Dẫu tiền rừng bạc biển,
Cũng không đổi được đâu!
Thời gian không chờ đợi.
Cứ vui vẻ từng ngày.
Bạn bè còn mấy đứa.
Sống trọn tình hôm nay…
 
Phạm Văn Thế (MS2)