Vừa nhận được tin Thầy Huỳnh Văn Công cùng gia đình từ Úc vội vã trở lại Quê Nhà thọ tang Mẹ. Bà Cụ vừa rời chốn này hôm nay, ngày 23-5-2017.

Dù bao nhiêu tuổi, không một ai sẵn sàng cho ngày mồ côi Mẹ. Người viết những dòng này mất Mẹ đã hơn 5 năm nhưng niềm đau cùng vết thương mất mát vẫn chưa vơi, vẫn chưa lành; trong tâm cảnh tưởng chừng như vừa mất mẹ đêm hôm trước, xin chia sẻ niềm đau mất mát lớn nhất đời người với Thầy Công, người từ ngàn dặm xa vừa hay tin Mẹ mất đêm nay.

Chúc Thầy cùng gia đình thượng lộ bình an về Quê Nhà thọ tang Mẹ. Xin Thầy hay một ai đến viếng hãy giúp chúng tôi thắp nén hương kính tiễn đưa Bà, một Bà Mẹ Việt Nam tiêu biểu của thế hệ chúng ta, luôn đầy nước mắt, khóc cho người thân và những đứa con nằm xuống vì cuộc chiến tương tàn, khóc cho những người con bị tù đày khi cuộc chiến vừa tàn, mòn mỏi khóc nhớ thương con, những người con vì hoàn cảnh phải sống đời biệt xứ.

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Bà yên bình nơi Cõi Khác.