Lê Xuân Anh
-----
Châu Văn Bảo
-----
Nguyễn Văn Chay
-----
Phan Chương
-----
Đặng Văn Chương
-----
Ngô Văn Chương
-----
Đỗ Hữu Chương
-----
Đỗ Tấn Công
-----
Lê Thành Công
-----
Trần Ngọc Dũng
-----
Phan Ngọc Điệp
-----
Nguyễn Đình Đức
-----
Phùng Minh Hùng
-----
Tăng Anh Hữu
-----
Nguyễn Thành Lạc
-----
Võ Liêm
-----
Ngô Phước Liêm
-----
Nguyễn Văn Liếp
-----
Phạm Đình Long
-----
Nguyễn Bá Lộc
-----
Huỳnh Văn Phẩm
-----
Nguyễn Xuân Phong
-----
Trần Văn Phúng
-----
Lê Hồng Phương
-----
Huỳnh Công Quan
-----
Lê Hồng Sơn
-----
Tôn Thất Thanh Tâm
-----
Nguyễn Hải Thành
-----
Phan Văn Thìn
-----
Nguyễn Bá Trai
-----
Phan Thanh Vinh
-----
Phạm Văn Y
-----
 
 
Danh sách căn cứ theo Kỷ Yếu được Nha Học Vụ Nông Lâm Súc thực hiện năm 1974. Cám ơn thật nhiều cho công khó sưu tìm, chụp ảnh từng trang của Cô Quách Ngọc Lan-MS1-K6 và anh Nguyễn Văn Hiền MS2-K4.