Danh Sách Lớp Chuyên Viên Huấn Sự của trường NLS BD do chị Nguyễn Thị Lang và chị Nguyễn Thị Bảy ghi lại theo trí nhớ. Tạm thời danh sách được đăng theo dạng bảng liệt kê, Hình ảnh đang tìm, khi được nhiều hơn chúng tôi sẽ cập nhật theo dạng khung như các danh sách khác.
 
Huỳnh Thị Anh
Bình Dương
Lương Thị Châu
Bình Dương
Vũ Liên Châu
-----
Nguyễn Thị Hạnh
California-USA
Nguyễn Thị Hiệp
Bình Dương
Nguyễn Ngọc Liên
Bình Dương
Nguyễn Thị Lang
Texas - USA
Huỳnh Mai
-----
Nguyễn Thị Năm
Australia
Ô Phong
-----
Đặng Cẩm Sơn
-----
Nguyễn Văn Tòng
-----
Nguyễn Tấn Thành
-----
Nguyễn Thị Bình Việt
Australia
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Việt Nam
Phan Mỹ Yến
An giấc ngàn thu
   
 
Trong giai đoạn kêu gọi, các danh sách sơ thảo được quý anh chị giúp ghi lại theo trí nhớ, nhớ đâu ghi đấy, sẽ dần bổ khuyết, sắp xếp theo mẫu tự. Một số hình ảnh tìm được hoặc do bạn bè gởi đến, dù không được rõ, đẹp nhưng tạm thời đăng, chúng tôi sẽ thay thế khi tìm được hình khác. Mong các bạn tiếp sức, gởi hình ưng ý nhất của chính mình, hay của bạn bè, nếu có.
 
Rất mong được quý bạn báo cho biết sự sai sót, giúp sức bổ khuyết danh sách, hình ảnh. Nếu được phép đăng, xin gởi cho số điện thoại, địa chỉ email…
 
Danh sách sẽ được đăng trên Đặc San, hy vọng sẽ tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, kịp lúc phát hành vào tháng 8, 2017.
 
Các danh sách sẽ được giữ lâu dài trên Trang Nhà, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mỗi khi nhận tin tức mới nhất.
 
Thành thật cám ơn sự giúp sức của quý bạn. 
 
Email của Hội và Trang Nhà: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.